גיוס מקרנות בישראל

משרד אור תקשורת ופרסום - הבית של העמותות, מגייס כספים לעמותות בלבד ורק מקרנות בישראל או קרנות שלהן נציגויות בישראל.

אור תקשורת ופרסום - הבית של העמותות, נכנס לתהליך גיוס הכספים מקרנות, רק בעבור עמותות שלהן אישור ניהול תקין. מומלץ, לנסות לקבל את "תו מידות לאפקטיביות", המוכר על ידי הקרנות הרואות בו אישור ליושרה ולאמינותה של העמותה. 

 

הסלקציה בדרך לקבלת תרומה קשה ביותר - קרן ממוצעת מקבלת 10,000 בקשות לתרומות בשנה, מתוכן היא תענה בחיוב ל-1 עד 50 עמותות. מסיבה זו, אין להפקיר את ביצוע העבודה הרגישה הזו בידיים לא מקצועיות. הגיוס כספים מקרנות חייב להתבצע על ידי גייס משאבים מקצועי. 

חשוב ביותר להבין שגיוס הכספים מהקרנות הוא תהליך שמחייב סבלנות והבנה שמרגע שליחת הבקשות ועד קבלת הכספים יעברו 12-18 חודשים.