כתיבת בקשות לקרנות

גיוס כספים מקרנות הוא מקצוע המחייב ידע, היכרות עם דרכי הפנייה לקרנות, יכולות ניסוח גבוהות ומאגר של קרנות רלוונטיות.


גיוס כספים מקרנות דורש הקפדה על מספר שלבים:

  1. הכנת בקשת בסיס - כלי העבודה ממנו ייבנו בהמשך כל הבקשות. 

  2. הכנת Letter of Inquiry - מכתב סקירה ראשוני - הנגזר מבקשת הבסיס.

  3. הכנת רשימת קרנות רלוונטיות בעבור העמותה וצרכיה. 

  4. שליחת בקשות לקרנות הנ"ל - תוך התאמת הבקשות לדרישת הקרנות + ביצוע  מעקב וקשר עם הקרנות אליהן נשלחו הבקשות לשם השלמת חומרים מבוקשים.

  5. הכנת דוח ביצוע לאחר קבלת התרומה

כדי לחסוך זמן יקר בפנייה לקרנות בבקשת תרומה, יש לכתוב בקשת בסיס, ממנה נגזרות כל הבקשות בהמשך. 

בקשת בסיס היא הבקשה ממנה נגזור אחר כך חלקים שונים לבקשות תרומה שנשלח לקרנות השונות. מאחר שכל קרן דורשת שהבקשה אליה תופנה בפורמט שונה, בקשת בסיס מרכזת  בה את כל המידע האפשרי הרלוונטי על העמותה: תיאור פעילותה, החזון שלה, מדוע היא הוקמה? מה היא מתכננת לבצע בשנה הקרובה? מה היא כבר ביצעה? פרופיל העמותה, נכסי העמותה, תיאור הפרויקטים שהיא ביצעה בעבר, וריכוז כלל הפרויקטים שהיא מתכוונת להפעיל בשנה עבורה אנחנו מבקשים את הסיוע.

כל פרויקט דורש בקשת בסיס משלו.

בקשת הבסיס תיכתב תמיד בעברית. במידת הצורך, היא תתורגם אח"כ לשפה נוספת על חשבון הלקוח.